Betalings- en inkoopvoorwaarden

Betalings- en inkoopvoorwaarden

Lees al deze algemene voorwaarden.

Aangezien we uw bestelling kunnen accepteren en een juridisch afdwingbare overeenkomst kunnen sluiten zonder verdere verwijzing naar u, moet u deze algemene voorwaarden lezen om zeker te weten dat ze alles bevatten wat u wilt en niets waar u niet tevreden mee bent. Als u ergens niet zeker van bent, e-mail ons gewoon op [email protected]

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van de diensten en goederen door u (de Klant of u). Wij zijn Talley en Barrow BV, een onderneming geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 74154370, met maatschappelijke zetel aan Klarestraat 21, Arnhem, Gelderland, 6811 DP met e-mailadres [email protected]; telefoonnummer 02078594274; (de leverancier of wij of wij).

Dit zijn de voorwaarden waarop wij alle Services aan u verkopen. Voordat u een bestelling plaatst op de website, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden door op de knop ‘Ik ga akkoord’ te klikken. Als u niet op de knop klikt, kunt u uw bestelling niet voltooien. U kunt de diensten en goederen alleen van de website kopen als u in aanmerking komt om een ​​contract aan te gaan en die ten minste 18 jaar oud zijn.

Interpretatie

Consument: een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

Contract betekent de juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons voor de levering van de Services;

Leveringslocatie betekent de locatie van de Leverancier of een andere locatie waar de Diensten moeten worden geleverd, zoals uiteengezet in de Bestelling;

Duurzaam medium: papier of e-mail, of elk ander medium waarmee informatie persoonlijk aan de ontvanger kan worden geadresseerd, stelt de ontvanger in staat de informatie op te slaan op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is voor de doeleinden van de informatie, en staat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie toe;

Goederen betekent alle goederen die we u leveren met de Services, van het aantal en de beschrijving zoals uiteengezet in de Order;

Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Services van de Leverancier zoals ingediend na het stapsgewijze proces zoals uiteengezet op de Website;

Privacybeleid betekent de voorwaarden die uiteenzetten hoe wij omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie die van u is ontvangen via de Website;

Diensten betekent de op de Website geadverteerde diensten, inclusief alle Goederen, van het aantal en de beschrijving die in de Bestelling zijn vermeld;

Website betekent onze website talleyandbarrow.co.uk waarop de Services worden geadverteerd.

Diensten

De beschrijving van de Diensten en alle Goederen is zoals uiteengezet op de Website, catalogi, brochures of andere vorm van reclame. Elke beschrijving is alleen voor illustratieve doeleinden en er kunnen kleine afwijkingen zijn in de maat en kleur van de geleverde goederen.

In het geval van Services en alle Goederen die zijn gemaakt volgens uw speciale vereisten, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of specificaties die u verstrekt correct zijn.

Alle services die op de website worden weergegeven, zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

We kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Services die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- of veiligheidseisen. We zullen u op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Verantwoordelijkheden van de klant

U dient met ons samen te werken in alle aangelegenheden met betrekking tot de Services, ons en onze geautoriseerde werknemers en vertegenwoordigers toegang te verlenen tot alle panden die u onder controle heeft, ons alle informatie te verstrekken die nodig is om de Services uit te voeren en de benodigde licenties te verkrijgen en toestemmingen (tenzij anders overeengekomen).

Het niet naleven van het bovenstaande is een wanbetaling van de Klant die ons in staat stelt om de uitvoering van de Services op te schorten totdat u deze hebt verholpen of als u deze niet kunt verhelpen naar aanleiding van ons verzoek, kunnen wij het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u.

Persoonlijke informatie

We bewaren en gebruiken alle informatie strikt onder het Privacybeleid.

We kunnen contact met u opnemen via e-mail of andere elektronische communicatiemethoden en per prepaid bericht en u stemt er uitdrukkelijk mee in.

Verkoopbasis

De beschrijving van de Diensten en alle Goederen op onze website vormt geen contractuele aanbieding om de Diensten of Goederen te verkopen. Wanneer een bestelling op de website is geplaatst, kunnen we deze om welke reden dan ook weigeren, hoewel we proberen u de reden hiervan onverwijld te vertellen.

Het bestelproces staat op de website. Met elke stap kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u de bestelling verzendt. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u het bestelproces correct hebt gebruikt.

Er wordt alleen een contract gesloten voor de bestelde Services wanneer u een e-mail ontvangt van ons die de Order bevestigt (Orderbevestiging). U moet ervoor zorgen dat de Orderbevestiging compleet en nauwkeurig is en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in de bestelling die door u is geplaatst. Door een Bestelling te plaatsen, stemt u ermee in dat wij u de bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle informatie daarin (di de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het maken van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van Goederen geleverd onder het Contract en vóór aanvang van de prestaties van een van de Services.

Elke offerte of schatting van de kosten (zoals hieronder gedefinieerd) is geldig voor een maximale periode van 14 dagen vanaf de datum, tenzij we deze uitdrukkelijk op een eerder tijdstip intrekken.

Geen enkele wijziging van het Contract, of het nu gaat om de beschrijving van de Diensten, Kosten of anderszins, kan worden gemaakt nadat deze is aangegaan, tenzij de afwijking schriftelijk door de Klant en de Leverancier is overeengekomen.

Het is onze bedoeling dat deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing zijn op een Contract dat u als Consument aangaat. Als dit niet het geval is, moet u ons dat vertellen, zodat we u een ander contract kunnen aanbieden met voorwaarden die beter bij u passen en die in sommige opzichten beter voor u kunnen zijn, bijvoorbeeld door u rechten te geven als een bedrijf.

Vergoedingen en betaling

De vergoedingen (vergoedingen) voor de diensten (indien niet inbegrepen in de vergoedingen) en eventuele extra leverings- of andere kosten zijn die welke op de website zijn vermeld op de datum dat we de bestelling accepteren of enige andere prijs die we schriftelijk kunnen overeenkomen. Prijzen voor services kunnen worden berekend op basis van een vaste prijs of op basis van een standaard dagtarief.

Kosten en toeslagen zijn inclusief BTW volgens het tarief dat van toepassing was op het moment van de Bestelling.

U moet betalen door uw creditcard- of bankpasgegevens bij uw bestelling in te dienen en we kunnen de betaling onmiddellijk of op een andere manier aannemen voordat de services worden geleverd.

Levering

Wij zullen de Diensten, inclusief alle Goederen, op de Leveringslocatie leveren tegen de tijd of binnen de overeengekomen periode of, bij gebreke van enige overeenkomst:

in het geval van Diensten, binnen een redelijke termijn; en

in het geval van Goederen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet meer dan 30 dagen na de dag waarop het Contract is aangegaan.

In alle gevallen, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, kunnen we, als we de diensten niet op tijd leveren, ons verplichten om de vergoedingen of kosten met een passend bedrag te verlagen (inclusief het recht op restitutie van iets dat al boven het gereduceerde bedrag is betaald) bedrag). Het bedrag van de korting kan in voorkomend geval oplopen tot het volledige bedrag van de Vergoedingen of kosten.

In alle gevallen, ongeacht gebeurtenissen buiten onze controle, als we de goederen niet op tijd leveren, kunt u (naast andere oplossingen) het contract als beëindigd beschouwen als:

we hebben geweigerd om de goederen te leveren, of als levering op tijd essentieel is, rekening houdend met alle relevante omstandigheden op het moment dat het contract werd gesloten, of je hebt ons vóór het contract verklaard dat levering op tijd essentieel was; of

nadat we hebben nagelaten om op tijd te leveren, hebt u een latere periode gespecificeerd die geschikt is voor de omstandigheden en die we niet binnen die periode hebben geleverd.

Als u het Contract beëindigt, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) onmiddellijk alle betalingen teruggeven die onder het Contract zijn gedaan.

Als u het recht had om het Contract te beëindigen, maar dit niet doet, kunt u de Bestelling niet annuleren voor Goederen of Producten weigeren die zijn afgeleverd. Als u dit doet, zullen wij (naast andere rechtsmiddelen) retourneren onverwijld alle betalingen gedaan onder het Contract voor dergelijke geannuleerde of afgewezen Goederen. Als de goederen zijn afgeleverd, moet u deze aan ons retourneren of ons toestaan ​​deze bij u op te halen en zullen wij de kosten hiervan betalen.

Als goederen een commerciële eenheid vormen (een eenheid is een commerciële eenheid als divisie van de eenheid de waarde van de goederen of het karakter van de eenheid aanzienlijk zou verslechteren), kunt u de bestelling niet annuleren of weigeren voor sommige van die goederen zonder ook te annuleren of de Orde afwijzen voor de rest van hen.

Over het algemeen leveren we niet op adressen buiten het Koninkrijk der Nederlanden, Schotland, Noord-Ierland, het eiland Man en de Kanaaleilanden. Als we echter een bestelling accepteren voor bezorging buiten dat gebied, moet u misschien invoerrechten of andere belastingen betalen, omdat we ze niet betalen.

U stemt ermee in dat we de goederen in gedeelten kunnen leveren als we een voorraadtekort of een andere echte en eerlijke reden hebben, met inachtneming van de bovenstaande bepalingen en op voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor extra kosten.

Als u of uw gevolmachtigde, buiten onze schuld, de levering van de Services op de bezorglocatie niet accepteert, kunnen wij de redelijke kosten van opslag en herbevestiging in rekening brengen.

De goederen worden uw verantwoordelijkheid vanaf de voltooiing van de levering of de verzameling door de klant. U moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de Goederen onderzoeken voordat u ze accepteert.

Risico en titel

Het risico van beschadiging of verlies van Goederen gaat op u over wanneer de Goederen aan u worden geleverd.

U bent niet de eigenaar van de goederen totdat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Als de volledige betaling achterstallig is of een stap in de richting van uw faillissement gebeurt, kunnen we ervoor kiezen om door opzegging elke levering te beëindigen en het recht om de nog in eigendom zijnde goederen te gebruiken beëindigen, in welk geval u ze moet retourneren of ons toestaat ze te verzamelen.

Intrekking en annulering

U kunt de bestelling intrekken door ons te vertellen voordat het contract is gesloten, als u eenvoudig van gedachten wilt veranderen zonder ons een reden te geven en zonder enige aansprakelijkheid op te lopen.

Dit is een overeenkomst op afstand (zoals hieronder gedefinieerd) die de annuleringsrechten (annuleringsrechten) hieronder uiteengezet heeft. Deze annuleringsrechten zijn echter niet van toepassing op een contract voor de volgende goederen en diensten (met geen andere) in de volgende omstandigheden:

goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen.

Recht om te annuleren

Onderwerp zoals vermeld in deze Algemene voorwaarden, kunt u dit contract zonder opgave van redenen annuleren binnen de 14 dagen.

Als er met uw dossier is begonnen, brengen we administratiekosten van £ 55 (€ 65) in rekening plus alle werkzaamheden aan uw case die we gedurende 15 minuten of langer hebben uitgevoerd. Onze tijd zal worden gefactureerd tegen £ 110 (€ 125) per uur. Bijvoorbeeld, binnen de eerste 14 dagen als we 2 uur aan je case hebben gewerkt, zou je £ 55 (€ 65) moeten betalen voor de administratiekosten en een extra £ 220 (€ 250) voor twee uur van onze tijd aan ons uurtarief . Dit zou in totaal £ 275 (€ 315) bedragen. U krijgt dan een vergoeding voor uw kosten minus £ 275 (€ 315). Als de vergoeding die u ons betaalde £ 1.295 (€ 1.465) was, zou uw terugbetaling £ 1.020 (€ 1.160) bedragen. Dit is slechts een voorbeeld en niet representatief voor uw specifieke geval.

De opzegtermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u koopt, of een derde partij, anders dan de door u aangewezen vervoerder, krijgt de laatste Goederen fysiek in bezit. In een contract voor de levering van alleen diensten (zonder goederen), vervalt de opzegtermijn 14 dagen vanaf de dag waarop het contract werd gesloten. In een contract voor de levering van goederen in de loop van de tijd (dwz abonnementen), is het recht om te annuleren 14 dagen na de eerste levering.

Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit Contract te annuleren met een duidelijke verklaring waarin uw beslissing wordt uiteengezet (bijv. Een per post verzonden brief, fax of e-mail). In ieder geval moet u in staat zijn om duidelijk bewijs te tonen van wanneer de annulering werd gedaan, zodat u kunt beslissen om het modelannuleringsformulier te gebruiken.

Om de annuleringstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot uw uitoefening van het recht om te annuleren verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Aanvang van de Services in de annuleringsperiode

We mogen niet beginnen met het leveren van een dienst (als onderdeel van de Services) voor het einde van de annuleringsperiode, tenzij u een uitdrukkelijk verzoek om de service hebt gedaan.

Gevolgen van annulering in de annuleringsperiode

Behalve zoals hieronder uiteengezet, vergoeden wij u alle betalingen die u van ons hebt ontvangen, inclusief de kosten van bezorging, als u dit contract annuleert (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan ​​als u een ander type levering kiest dan het minst dure type standaard levering door ons aangeboden).

Betaling voor diensten is begonnen tijdens de annuleringsperiode

Wanneer een dienst wordt geleverd (als onderdeel van de Dienst) vóór het einde van de opzegtermijn als reactie op uw uitdrukkelijke verzoek om dit te doen, moet u een bedrag betalen voor de levering van de dienst gedurende de periode waarvoor deze is geleverd, eindigend op het moment dat we op de hoogte worden gebracht van uw beslissing om het contract te annuleren. Dit bedrag staat in verhouding tot hetgeen is verstrekt in vergelijking met de volledige dekking van het Contract. Dit bedrag moet worden berekend op basis van de totale prijs die in het contract is overeengekomen of, als de totale prijs buitensporig zou zijn, op basis van de marktwaarde van de geleverde dienst, berekend door prijzen voor gelijkwaardige diensten te vergelijken geleverd door andere handelaren. U draagt ​​geen kosten voor de levering van die service, geheel of gedeeltelijk, in deze annuleringsperiode als die service niet wordt verleend als reactie op een dergelijk verzoek.

Op enig moment na 14 dagen Als uw omstandigheden zijn veranderd en u besluit om niet door te gaan met het visum; als alle of het meeste belangrijke werk aan uw zaak is gedaan, heeft u geen recht op restitutie. Op elk moment, na 14 dagen dat je kunt annuleren, brengen we administratiekosten van £ 165 (€ 185) in rekening plus alle werkzaamheden aan je case die we gedurende 15 minuten of langer hebben uitgevoerd.

We vergoeden geen kosten met betrekking tot het raadplegen van klanten. Kosten voor consultatie van klanten die bij ondertekening van het contract zijn kwijtgescholden, worden verschuldigd bij annulering van het contract.

Alle terugbetalingen worden geïnitieerd door u een verzoek tot terugbetaling van de klant te sturen. Op het formulier moet u de reden van uw teruggave vermelden, het soort terugbetaling dat u (volledig of gedeeltelijk) wenst te ontvangen, uw naam en bankgegevens. Als de basis van de terugbetaling te wijten is aan een klacht, moet u ook een klachtenformulier voor klanten invullen.

Talley en Barrow waarderen klanttevredenheid en uw zorgen zijn belangrijk voor ons. Houd er rekening mee dat het invullen van het formulier voor klantrestitutieaanvraag niet garandeert dat uw terugbetaling wordt goedgekeurd. Uw teruggaveverzoek wordt persoonlijk behandeld en de uitkomst wordt aan u meegedeeld zodra een beslissing is genomen.

Beslissingen over terugbetalingen worden binnen zeven werkdagen genomen door een ambtenaar bij Talley en Barrow, BV. Restitutiebesluiten worden bereikt zonder de toelating van aansprakelijkheid en zijn volledig en definitief. Betaling van restituties vindt plaats binnen 30 kalenderdagen na het terugbetalingsbesluit.

Beëindiging

U kunt uw instructies op elk moment schriftelijk opzeggen, maar we kunnen al uw papieren en documenten bewaren terwijl er nog steeds geld aan ons verschuldigd is voor vergoedingen en onkosten. U kunt bijvoorbeeld besluiten dat u niet verder wilt gaan of dat u onze diensten niet langer wilt gebruiken. We zullen u uiteraard in rekening brengen voor het werk dat we hebben gedaan en de gemaakte onkosten. We brengen onze kosten in verband met abortus in rekening op basis van de tijd en middelen die zijn uitgegeven en op basis van de persoon die uw kwestie behandelt. We verwachten van u dat u alle uitstaande bedragen onmiddellijk vereffent, behalve in omstandigheden waarin u het met de Fee Earner hebt besproken en een afzonderlijke overeenkomst hebt bereikt. Houd er rekening mee dat we rente in rekening brengen van 10% op het totale uitstaande bedrag voor betalingen die zijn gedaan na de voltooiing of late betalingen waarbij u de toegestane tijd hebt overschreden.

We kunnen besluiten om alleen met goede reden voor u te stoppen, bijvoorbeeld als u geen tussentijdse factuur betaalt of als er sprake is van een belangenconflict. We moeten u op redelijke termijn op de hoogte stellen dat we niet meer voor u zullen handelen. Als u of wij besluiten dat we niet meer voor u moeten handelen, betaalt u onze kosten tot op dat moment. Deze worden berekend op uurbasis zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

Restitutiebeleid

Als u een vast bedrag hebt betaald en vervolgens een terugbetaling van een deel van of al dat geld aanvraagt, zullen wij het geld dat u verschuldigd bent terugbetalen na aftrek van eventuele directe kosten die verband houden met de verwerking van uw betaling en de verwerking van eventuele restituties. alle kosten (inclusief btw en uitbetalingen) die we hebben gemaakt in overeenstemming met uw instructies tot de datum van uw verzoek tot terugbetaling.

Aftrek voor geleverde goederen

We kunnen een aftrek doen van de vergoeding voor waardeverlies van de geleverde Goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u (dwz het behandelen van de Goederen dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Goederen vast te stellen: bijv. het gaat verder dan het soort behandeling dat redelijkerwijs kan worden toegestaan ​​in een winkel). Dit komt omdat u aansprakelijk bent voor dat verlies en als die aftrek niet wordt gemaakt, moet u ons het bedrag van dat verlies betalen.

Als we hebben aangeboden om de goederen te verzamelen of als er geen goederen werden geleverd of geleverd (dwz het is alleen een contract voor de levering van diensten), zullen we de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we geïnformeerd worden over uw beslissing om dit Contract te annuleren.

We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van de terugbetaling.

Retourneren van goederen

Als u Goederen hebt ontvangen in verband met het Contract dat u hebt geannuleerd, moet u de Goederen onmiddellijk terugsturen aan Klarestraat 21, Arnhem, Gelderland, 6811 DP en in ieder geval niet later dan 14 dagen na dag waarop u ons uw annulering van dit Contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U stemt ermee in dat u de kosten van het retourneren van de goederen moet dragen.

Voor de doeleinden van deze Annuleringsrechten hebben deze woorden de volgende betekenissen:

overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen een handelaar en een consument in het kader van een georganiseerde verkoop- of dienstverleningsregeling op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, met het exclusieve gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met inbegrip van het tijdstip waarop het contract is gesloten;

verkoopcontract: een contract waarbij een handelaar de eigendom van goederen overdraagt ​​of ermee instemt aan een consument en de consument betaalt of ermee instemt de prijs te betalen, inclusief elk contract dat zowel goederen als diensten als doel heeft.

Overeenstemming

We hebben de wettelijke plicht om de Goederen conform het Contract te leveren en zullen zich niet hebben geconformeerd als het niet voldoet aan de volgende verplichting.

Bij levering zullen de goederen:

van voldoende kwaliteit zijn;

redelijk geschikt zijn voor een bepaald doel waarvoor u de Goederen koopt die u, voordat het Contract is gesloten, aan ons heeft bekendgemaakt (tenzij u niet echt vertrouwt, of het is onredelijk voor u om op onze vaardigheid en inzicht te vertrouwen) en geschikt zijn voor elk doel dat door ons wordt verdedigd of uiteengezet in het Contract; en

conform hun beschrijving.

Het is geen nalaten om te conformeren als het falen zijn oorsprong heeft in uw materialen.

We zullen de Services met redelijke vaardigheid en zorg leveren.

Met betrekking tot de Services is alles wat we tegen u zeggen of schrijven of iets dat iemand anders namens u namens ons of over de Services zegt of schrijft, een voorwaarde van het Contract (waaraan wij moeten voldoen) als u het in aanmerking neemt bij de beslissing om dit Contract in te voeren, of bij het nemen van een beslissing over de Services na het aangaan van dit Contract. Alles waar u rekening mee houdt, is onderhevig aan alles dat dit heeft gekwalificeerd en door u of namens ons bij dezelfde gelegenheid is gezegd of geschreven en elke wijziging daarin die uitdrukkelijk tussen ons is overeengekomen (vóór het aangaan van dit Contract of later ).

Vestigingsplaats

Talley & Barrow BV is geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel met KVK-nummer, 74154370. Met ingang van 26-APR-2019, Talley en Barrow, heeft LLP zijn hoofdactiviteiten officieel overgedragen aan Talley en Barrow, BV in Nederland. Het Talley en Barrow LLP kantoor gevestigd op 5 Chancery Lane London WC2A 1LG, blijven geopend tot 31 december 2019. Talley en Barrow, LLP zijn ontbonden als een bedrijf. Talley en Barrow, BV zullen de belangrijkste bedrijfsentiteit zijn.

Talley and Barrow, BV is gevestigd aan Klarestraat 21 Arnhem, Nederland 6811 DP (om de hoek van Primark) Talley en Barrow, BV is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel KvK 74154370

Talley en Barrow brengen kosten in rekening voor het werk dat aan de zaak wordt uitgevoerd, ongeacht de uitkomst. We opereren niet op basis van “no win no fee.” In het geval van een negatieve / onbevredigende uitkomst bieden we geen deel / volledige restitutie. Houd er rekening mee dat de vergoedingen die worden betaald aan Talley en Barrow exclusief de kosten voor verzending, thuiskantoor of de ambassade / hoge commissie zijn. Deze zouden rechtstreeks door u zelf aan de betreffende instantie worden betaald.

Kostenstructuur

Onze vergoedingenstructuur is verdeeld in twee groepen: betaald werk per uur en betaald vast werk. Over het algemeen zullen cliënten die ons nodig hebben om namens hen visa voor hen te verkrijgen, deel uitmaken van onze vaste inclusiestructuur. Cliënten die stukje bij beetje of ad-hoc werken, zullen over het algemeen in onze Paid Hourly Work-structuur vallen. Onze vergoedingen voor betaald werk per uur zijn £ 110 (€ 125) per uur.

Betaald werk per uur

U gaat ermee akkoord te betalen voor juridische diensten tegen de volgende tarieven: £ 110 (€ 125) per uur. Al het personeel dat voor zijn tijd factureert zal dit doen in stappen van 1/10 van een uur (d.w.z., zes minuten), en zal naar het dichtstbijzijnde dergelijke increment afronden.

Wanneer u ons opdracht geeft om op uurbasis voor u te werken, is alle aan uw zaak gerelateerde werkzaamheden verschuldigd. Dit omvat telefoontjes naar u, telefoongesprekken die wij voeren of ontvangen, sms-berichten, instant messages, e-mails, faxen, reistijden buiten Londen, rechtszaken en wettelijke gevangenisbezoeken. Over het algemeen is het voor klanten beter om veel vragen in één telefoontje te stellen dan om veel telefoontjes te plegen.

U gaat ermee akkoord dat deze vergoedingen redelijk zijn op basis van ons vermogen, opleiding, opleiding, ervaring, professionele reputatie en vaardigheden, en de moeilijkheid, complexiteit, belangrijkheid en tijd en vaardigheden die vereist zijn om het uit te voeren werk uit te voeren.

Niettegenstaande de verwachting dat alle aan uw zaak bestede tijd zal worden gefactureerd, kunnen wij, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om bepaalde tijd die daadwerkelijk door advocaten, consultants of juridische assistenten / paralegals voor u is uitgegeven, te ‘afschrijven’ of ‘niets in rekening te brengen’. U erkent op de hoogte te zijn dat dergelijke afschrijvingen door ons discretionair zijn en zijn uitdrukkelijk afhankelijk van het feit dat er geen geschil bestaat over de betaling van de resterende artikelen die aan u zijn gefactureerd.

Flat Fee Werk

Vergoedingen voor klanten van £ 500 / € 570 moeten volledig worden betaald voordat met het werk aan uw zaak kan worden begonnen. Klanten met een vergoeding van meer dan £ 500 / € 570 kunnen een minimum van 50% van de verschuldigde kosten betalen op het moment dat ze ons instrueren. Het saldo van de kosten is verschuldigd op de dag dat we uw aanvraag bij het thuiskantoor plaatsen. We zullen maximaal 90 dagen toestaan ​​om de rest van het saldo te betalen. Als we langer dan 90 dagen bij u blijven wachten, is het resterende bedrag onmiddellijk op de 91e dag verschuldigd. Merk op dat dag 1 de dag is dat u de zorgbrief van de klant hebt ondertekend. We geven geen visumaanvragen vrij aan klanten totdat het saldo volledig is betaald.

Korting voor het vooraf betalen van alle kosten

We bieden 5% korting voor onze klanten die ervoor kiezen om alle Talley en Barrow vooraf te betalen via bankoverschrijving. We bieden deze korting niet aan aan klanten die met een creditcard betalen.

Kosten, uitgaven en betalingen

Wij zullen u van meet af aan op de hoogte brengen van alle kosten en lasten met betrekking tot uw immigratiezaken. Maar in sommige gevallen, als we een professional moeten instrueren om te helpen met uw aanvraag, moeten deze kosten ook door u worden betaald. In elk geval zullen we uw toestemming vragen voordat u contact opneemt met een derde partij.

Betalingen worden over het algemeen in euro’s gedaan. Neem contact met ons op voor betaling als u wenst te betalen in GBP of Amerikaanse dollars. Een kleine conversiekost is van toepassing.

BTW is mogelijk van toepassing op personen die woonachtig zijn in Nederland.

Financiële aspecten

Talley en Barrow BV zijn gebonden aan de regels en voorschriften van het bankwezen en de richtlijnen die door onze toezichthoudende instantie zijn opgesteld, hieronder opgesomd, zijn de acceptabele betaalmethoden: PayPal, directe bankoverschrijving, creditcards.

Identiteitsbewijs

De wet vereist dat we een bevredigend bewijs van de identiteit van onze klanten krijgen. Daarom kunnen we uw kwestie niet verder ontwikkelen zonder voldoende bewijs van identiteit en kunnen we geen aanvraag namens u indienen zonder een toereikend identiteitsbewijs.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht informatie te verstrekken aan regelgevende industrieën. Als we weten of reden hebben om te vermoeden dat uw transactie betrekking heeft op het witwassen van geld, kunnen we worden gevraagd om openbaarmaking. Als we iets openbaar maken, kunnen we u niet laten weten dat het is gemaakt, omdat de wet ‘tipping off’ voorkomt. Waar de wet ons toestaat, zullen we u vertellen over elk mogelijk probleem en welke informatie wij van u nodig hebben.

Klachtenprocedure

Bij Talley en Barrow BV proberen we de best mogelijke service aan onze klanten te bieden en om dit te doen, moeten we van u weten of u niet tevreden bent met welk aspect van de service dan ook, inclusief uw factuur. Mocht u klachten hebben over welk aspect van onze diensten of onze tarieven dan ook, laat het ons dan onmiddellijk weten en we zullen proberen het probleem op te lossen.

U kunt uw klacht per post op ons kantooradres of per e-mail sturen naar [email protected], wij zullen vervolgens uw klacht onderzoeken in overeenstemming met onze klachtenprocedure en zullen de nodige stappen ondernemen om het probleem te verhelpen.

Mocht u een exemplaar van onze klachtenprocedure nodig hebben, laat het ons weten en wij zullen u meteen een exemplaar bezorgen.

Wat zal er daarna gebeuren?

Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht zullen wij u een brief sturen waarin we uw klacht bevestigen en u vragen om de details te bevestigen / toe te lichten. In bepaalde gevallen kunnen we om persoonlijke ontmoetingen vragen om bepaalde details te verduidelijken.

We sturen u onze klacht voor en vragen u om deze in te vullen met verdere details.

We zullen vervolgens uw klacht registreren in ons centrale register en een bestand voor uw klacht openen en uw klacht onderzoeken. Dit kan een of meer van de volgende stappen inhouden. We zullen uw klacht opnieuw in overweging nemen. We sturen u dan ons gedetailleerde antwoord of nodigen u uit voor een telefonische vergadering om de kwestie te bespreken.

Binnen twee dagen na de vergadering zullen we u schrijven om te bevestigen wat er is gebeurd en eventuele oplossingen die we met u zijn overeengekomen. In gepaste gevallen kunnen we een verontschuldiging aanbieden, een vermindering van een factuur of een terugbetaling in verband met een ontvangen betaling. Talley en Barrow zijn van plan om een ​​klacht binnen 6 weken na ontvangst op te lossen.

Wat zit niet inbegrepen in onze tarieven?

Voor de meeste visum- en burgerschapstoepassingen zijn kosten verbonden die los staan ​​van de tarieven van Talley en Barrow. De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de vergoeding die u aan ons betaalt

 • Home Office-tarieven
 • IHS-tarieven
 • Koerierkosten
 • Port
 • Andere belangrijke informatie

We brengen extra kosten in rekening (£ 300 per visum) voor complexe gevallen. Complexe zaken omvatten vaak zaken die te maken hebben met: Overstays, Deportatie / verwijdering, strafblad van de aanvrager en / of gevangenisstraf. Faillissement, zelfstandige sponsors of aanvragers die meer dan 3 bankrekeningen gebruiken om de financiële behoefte te bewijzen. Dit is geen uitputtende lijst van complexe problemen.

 • Betalingen worden geaccepteerd in euro, Britse ponden en Amerikaanse dollars.
 • Cheques / Checks, BACS en PayPal, Visa, MasterCard en AMEX worden ook geaccepteerd.
 • Wij geven de voorkeur betaling door BACS of bankoverschrijving.
 • Voor Visa, MasterCard en AMEX-transacties kan een verwerkingsprovisie van 3,5% gelden.
 • Wij geloven in transparantie. Als u iets niet begrijpt over het proces, vraag het dan.
 • Gratis hulp en hulp
 • U dient er ook rekening mee te houden dat bedrijven zoals Citizens Advice Bureau en Law Centres u gratis kunnen adviseren en vertegenwoordigen in immigratiezaken. Als u ze wilt raadplegen, kunt u hun nummer vinden op internet.

Resultaat van de materie

We zullen ons best doen om een ​​gunstig resultaat te bereiken over alle zaken. Succes is echter niet gegarandeerd en de uitkomst is afhankelijk van de verdienste van uw zaak. We opereren niet op basis van “no win no fee”.

Wat gebeurt er als uw visum wordt geweigerd?

Als de weigering het gevolg is van een professionele en te voorziene fout van iedereen die in dienst is van of optreedt voor het bedrijf, zullen we eerst proberen uw zaak gratis aan te vechten. Als het visum dat werd geweigerd een EER-familievergunning of een EER-verblijfskaart was, zullen we gratis een nieuwe aanvraag lanceren in plaats van aan te vallen.

Je fout / verandering in de wet

Als u een fout maakt, informatie weglaat en / of informatie achterhoudt; en die informatie de dichtstbijzijnde en / of feitelijke oorzaak van uw weigering, een beroep en / of daaropvolgende visumaanvragen kost £ 700 (€ 795).

Als het thuiskantoor gespecialiseerde informatie nodig heeft die verder gaat dan wat normaal vereist is, wordt er een toeslag van £ 110 (€ 125) per uur in rekening gebracht.

Als de weigering het gevolg is van een verwachte wetswijziging, kost een volgende visumaanvraag £ 700 (€ 795).

Extra werk

Als uw geval extra werk vereist dat niet typerend is voor uw type toepassing, machtigt u ons om door het ondertekenen van deze overeenkomst £ 110 (€ 125) / uur in rekening te brengen om de situatie op te lossen. Dit geldt ook als u uw persoonlijke omstandigheden of uw immigratiestatus wijzigt, wat betekent dat we extra werk moeten verrichten om uw aanvraag af te ronden. U wordt vooraf op de hoogte gebracht van het uitvoeren van het aanvullende werk dat deze kosten in rekening brengen.

Waar we ons werk uitvoeren

Vanwege de bezorgdheid van de Brexit en andere verzachtende factoren hebben Talley en Barrow een Europese locatie geopend. Talley en Barrow BV zijn geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Talley and Barrow, BV is gevestigd aan de Klarestraat 21, Arnhem, 6811 DP Nederland. Het werk aan uw zaak zal worden uitgevoerd op ons Nederlandse kantoor. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u ons toestemming om uw bestanden elektronisch over te dragen, per koerier of via de post tussen beide kantoren, indien nodig.

Rapport over voortgang

We zullen u regelmatig, maar ten minste om de zes weken, telefonisch of schriftelijk op de hoogte houden van de voortgang van uw kwestie en we zullen u altijd op de hoogte houden van onverwachte vertragingen of wijzigingen in het karakter van het werk. U kunt op elk gewenst moment bij mij informeren over een voortgangsrapport.

HOE LANG GAAT HET OM DE ZAAK OP TE LOSSEN

In deze fase kan ik u geen exacte tijd geven waarop uw kwestie zal worden afgerond. De tijd die u nodig hebt, is afhankelijk van uw geval en de complexiteit van de materie.

U moet zich ervan bewust zijn dat het Home Office en de Hoge Commissies beslissen over zaken op basis van hun eigen tijdschalen en we hebben hier geen controle over.

Geschatte tijdschema’s samen met serviceniveaus voor beslissingen zijn te vinden op de relevante websites.

Vertrouwelijkheid

We hebben de plicht om uw zaken vertrouwelijk te houden en ervoor te zorgen dat onze medewerkers hetzelfde doen. Als we vertrouwelijke informatie vrijgeven die ongeautoriseerd is, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen tegen ons. De geheimhoudingsplicht geldt voor informatie over uw zaken en algemene informatie.

Het is waarschijnlijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bepaalde informatie mogelijk aan derde partijen moet worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld deskundigenrapporten. We zullen dergelijke informatie alleen vrijgeven nadat we de kwestie met u hebben besproken, nadat u uw toestemming hebt verkregen om informatie vrij te geven of wanneer wij een professionele verplichting hebben om dit te doen.

Overdracht van bestanden

Als u andere bedrijven wilt instrueren om uw kwestie te behandelen, zullen we uw dossier overdragen aan een andere adviseur, maar u betaalt nog steeds onze kosten. We zullen altijd uw bestand vrijgeven, ongeacht of u ons hebt betaald of niet. We kunnen actie ondernemen bij de districtsrechtbanken om onze kosten terug te vorderen als u weigert te betalen.

Verzekeringsdekking

We handhaven een professionele schadeverzekering.

Experts inschakelen

We zullen alleen experts inschakelen op basis van objectieve criteria. In een situatie waarin u mogelijk behoefte heeft aan tolken, medische aandacht / verslag, enz., Zullen we alleen professionals inschakelen die geregistreerd zijn bij een erkende accreditatie-instantie. Erkende instanties voor tolken zijn: het nationale register voor openbare-servicetolken, de test van de Metropolitan Police, het Diploma in Public Service Interpreting, enz. Terwijl de General Medical Council artsen in het VK regelt. De Nursing and Midwifery Council is een ander belangrijk regelgevend orgaan, omdat we mogelijk de diensten van Verpleegkundigen en Verloskundigen aangaan tijdens de zaak van ons werk. Het is ook ons ​​bedrijfsbeleid om geen gebruik te maken van de diensten van het familielid of de vriend van de klant om belangenverstrengeling bij het verlenen van professionele diensten te voorkomen.

Regulatie

Talley en Barrow hebben een uitstekende staat van dienst bij het goedkeuren van visa en klanttevredenheid. We nemen geen zaak aan, tenzij we vinden dat het een goede tot een redelijke kans van slagen heeft. Omdat ons immigratie adviesbureau in Nederland is gevestigd, hoeven we niet bij de OISC geregistreerd te worden om u te adviseren. We zijn ervaren juridisch geschoolde beoefenaars in de Britse immigratiewet, maar wij zijn geen advocaten. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat Talley en Barrow BV niet door de OISC of enige andere regelgever ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun acties of geld dat u aan ons hebt betaald mocht u niet tevreden zijn met onze diensten. Dat gezegd zijnde, we streven naar klanttevredenheid en we willen ervoor zorgen dat u tevreden bent met onze services. Door akkoord te gaan met deze Betalingsvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u begrijpt dat wij niet door OISC worden gereguleerd.

Privacy

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. We respecteren uw privacy en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Overdracht van bewerkingen

Vanaf 26 april 1991, Talley en Barrow, heeft LLP zijn hoofdactiviteiten officieel overgedragen aan Talley en Barrow, BV in Nederland. Het Talley en Barrow LLP kantoor gevestigd op 5 Chancery Lane London WC2A 1LG, blijven geopend tot 31 december 2019. Talley en Barrow, LLP zijn ontbonden als een bedrijf. Talley en Barrow, BV zullen de belangrijkste bedrijfsentiteit zijn.

Wat voor effect heeft dit allemaal op jou?

Document Drop OffU kunt nog steeds documenten afleveren bij 5 Chancery Lane London tot 31 december 2019. De receptionist is erg vriendelijk en ontvangt graag uw documentatie. Er is een wekelijkse verzending die van het kantoor in Londen naar het kantoor in Amsterdam (Arnhem) gaat. Uw documenten worden verzekerd en veilig overgedragen. Als alternatief regelen we 1-2 keer per maand een persoonlijke afhaling van documenten.

Nieuwe Britse klanten Face-to-face vergaderingen zijn mogelijk niet mogelijk. Videochat via Skype / FaceTime / WhatsApp kan een vervanging zijn

Alle Britse klanten

Het thuiskantoor zal uw visum / verblijfskaart / naturalisatie-goedkeuring rechtstreeks naar u verzenden in plaats van naar het kantoor in Londen. Het kantoor in Londen blijft open tot 31 december 2019, zodat u alle naar het kantoor verzonden documenten kunt verzamelen.

Klanten buiten het Verenigd Koninkrijk Veranderingen in de operaties.

Actie door jezelf

Om ons in staat te stellen u een efficiënte service te bieden, verbindt u zich ertoe om ervoor te zorgen dat:

U houdt ons altijd op de hoogte wanneer uw contactgegevens veranderen. We moeten in staat zijn om contact met u op te nemen wanneer dat nodig is.

U zult ons duidelijke, tijdige en nauwkeurige instructies geven.

U zult alle benodigde documentatie verstrekken om de transactie tijdig af te ronden.

U zult originele documentatie en geen fotokopieën bezorgen die wij aan het thuiskantoor kunnen voorleggen

Als u loonbrieven / loonstroken en / of bankafschriften moet voorleggen, is alle documentatie origineel (geen elektronische versie) of worden ze ondertekend, gestempeld en geverifieerd door de instelling van oorsprong.

U beveiligt en verstrekt alle documenten die waarschijnlijk nodig zijn voor de kwestie.

U zult met ons samenwerken in alles wat met ons te maken heeft en u beoordelen of u uw visum of nationaliteit heeft

Het niet naleven van het bovenstaande is een wanbetaling van de klant die ons het recht geeft om de uitvoering van services op te schorten totdat u de situatie hebt verholpen. Als u de situatie na ons verzoek niet kunt verhelpen, kunnen we deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan u. In dat geval heeft u mogelijk geen recht op een terugbetaling.

Duur, opzegging en opschorting

Het Contract blijft van kracht zolang het ons kost om de Services uit te voeren.

U of wij kunnen het Contract op elk moment beëindigen of de Services opschorten door een schriftelijke kennisgeving van beëindiging of schorsing aan de andere indien die andere:

een ernstige overtreding begaat, of een reeks van inbreuken die heeft geleid tot een ernstige schending van het Contract en de inbreuk kan niet worden vastgesteld of wordt niet binnen 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving vastgesteld; of

is onderworpen aan elke stap in de richting van zijn faillissement of liquidatie.

Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, zullen geen van onze respectieve resterende rechten en verplichtingen worden beïnvloed.

Opvolgers en onze onderaannemers

Beide partijen kunnen het voordeel van dit contract overdragen aan iemand anders en zullen aansprakelijk blijven jegens elkaar voor de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De leverancier is aansprakelijk voor de handelingen van eventuele onderaannemers die hij kiest om zijn taken uit te voeren.

Overmacht buiten de macht van beide partijen

In het geval van een mislukking door een partij vanwege iets buiten haar redelijke controle:

de partij zal de andere partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is adviseren; en

de verplichtingen van de partij worden opgeschort voor zover redelijk, op voorwaarde dat die partij redelijk zal handelen, en de partij is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die zij redelijkerwijs niet zou kunnen voorkomen, maar dit heeft geen invloed op de bovenstaande rechten van de Klant met betrekking tot de levering ( en het recht om te annuleren hieronder).

 

Privacy

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. We respecteren uw privacy en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen naast, en komen bovenop ons beleid, inclusief ons privacybeleid (talleyandbarrow.co.uk/privacy) en cookiebeleid (talleyandbarrow.co.uk/cookies).

Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden:

‘Wetten op gegevensbescherming’ betekent alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot Richtlijn 95/46 / EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de AVG.

‘AVG’ betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

‘Gegevensbeheerder’, ‘Persoonsgegevens’ en ‘Verwerking’ hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

Wij zijn een gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die wij verwerken bij het leveren van de services en goederen aan u.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zodat wij u services en goederen kunnen leveren en wij die persoonsgegevens verwerken tijdens het leveren van de services en goederen aan u, zullen wij onze verplichtingen naleven die zijn opgelegd door de wetten voor gegevensbescherming:

vóór of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld;

we zullen alleen persoonlijke gegevens verwerken voor de geïdentificeerde doelen;

wij zullen uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens respecteren; en

we zullen technische en organisatorische maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.

Voor vragen of klachten over gegevensprivacy kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: [email protected]

Exclusief aansprakelijkheid

De leverancier sluit aansprakelijkheid niet uit voor: (i) elke frauduleuze handeling of nalatigheid; of (ii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of schending van andere wettelijke verplichtingen van de Leverancier. Met inachtneming hiervan zijn wij niet aansprakelijk voor (i) verlies dat redelijkerwijs niet te voorzien was voor beide partijen op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten, of (ii) verlies (bijv. Winstderving) aan uw bedrijf, handel, ambacht of beroep die niet door een Consument zou worden geleden – omdat wij menen dat u de Services en Goederen niet geheel of hoofdzakelijk voor uw bedrijf, handel, ambacht of beroep koopt.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Contract (inclusief alle niet-contractuele zaken) wordt beheerst door het recht van het Koninkrijk der Nederlanden.

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Koninkrijk der Nederlanden.

The particular Rich Mille is actually referred to as a great RM 003 AH Ti/242 special 07/10 gentleman's wrist watch using a guide blowing wind, skeletonised movement and richard mille replica see-through dial, glowing baton indicators, glowing going baton fingers, attached straight down glazed rear, case along with movements authorized , black band along with arrangement clasp.