Privacybeleid

Privacybeleid

 

Click here for English

 

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Talley en Barrow BV, de eigenaar en aanbieder van deze website. Talley en Barrow BV nemen de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de website.

Dit privacybeleid moet worden gelezen naast en in aanvulling op onze Algemene voorwaarden, die te vinden zijn op: talleyandbarrow.co.uk/website-terms-and-conditions.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

Definities en interpretaties

 

 1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
Gegevenscollectief alle informatie die u via de website aan Talley en Barrow BV verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities die zijn opgenomen in de Wetten op gegevensbescherming;
koekjeseen klein tekstbestand dat door deze website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt en / of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, zijn uiteengezet in de onderstaande clausule (cookies);
Wetten op gegevensbeschermingalle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot Richtlijn 96/46 / EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de AVG, Algemene heffingenbescherming (AVG) en eventuele nationale uitvoeringswetten, voorschriften en afgeleid recht, voor zolang de AVG effectief is in Nederland;
GDPRde Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;
Talley en Barrow BV, of wijTalley and Barrow BV, een in Nederland gevestigde vennootschap met registratie bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met KvK-nummer 74154370, met maatschappelijke zetel te Klarestraat 21, Gelderland, Nederland, 6811 DP;
Nederland en EU-cookiewetgevingde Privacy en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy en Electronic Communications (EG-richtlijn) (Amendment) Regulations 2011;
Gebruiker of jijenige derde partij die toegang tot de Website heeft en die ook niet (i) in dienst is van Talley en Barrow BV en handelt in de uitoefening van hun functie of (ii) is aangesteld als een consultant of anderszins diensten verleent aan Talley en Barrow BV en toegang wenst tot de Website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en
Websitede website die u momenteel gebruikt, talleyandbarrow.co.uk, en eventuele subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.
 1. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
 2. het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd;
 3. verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of appendices zijn naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen van dit privacybeleid;
 4. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
 5. “inclusief” betekent “inclusief zonder beperking”;
 6. verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging ervan;
 7. de kopjes en subrubrieken maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Reikwijdte van dit privacybeleid

1. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de acties van Talley en Barrow BV en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het is niet van toepassing op websites die via deze website kunnen worden geopend, inclusief maar niet beperkt tot links die we mogelijk aanbieden aan websites van sociale media.

2. Ten behoeve van de toepasselijke Wetten op gegevensbescherming, zijn Talley en Barrow BV de “gegevensbeheerder”. Dit betekent dat Talley en Barrow BV bepalen voor welk doel en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.

Data collected

1. We kunnen de volgende Gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, van u verzamelen:

a.     naam;

b.     geboortedatum;

c.     contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

d.     IP-adres (automatisch verzameld);

e.     webbrowser type en versie (automatisch verzameld);

f.      besturingssysteem (automatisch verzameld);

g.     een lijst met URL’s die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site waar u naartoe gaat (automatisch verzameld);

h.     Visumstatus;

i.      ik. Paspoortnummer;

j.      Burgerschap;

k.     Informatie over uw zaak;

l.      in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

2. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

een. gegevens worden door ons aan u verstrekt; en

b. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die ons door u zijn gegeven

3. Talley en Barrow BV zullen uw gegevens op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld:

een. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op enige andere manier;

b. wanneer u betalingen aan ons verricht, via deze website of anderszins;

in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die automatisch worden verzameld

4. Voor zover u de Website bezoekt, zullen wij uw Gegevens automatisch verzamelen, bijvoorbeeld:

een. we verzamelen automatisch wat informatie over uw bezoek aan de website. Deze informatie helpt ons om de inhoud en navigatie van de website te verbeteren, en omvat uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u toegang krijgt tot de website en de manier waarop u de inhoud ervan gebruikt en ermee communiceert.

b. wij verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we deze gebruiken op de website, raadpleegt u het onderstaande gedeelte onder het kopje ‘Cookies’.

Ons gebruik van gegevens

5. Om het even welke of alle bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen met name om de volgende redenen door ons worden gebruikt:

een. interne archivering;

in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

6. We kunnen uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken als we dit nodig achten voor onze legitieme belangen. Als u hier niet tevreden mee bent, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen in bepaalde omstandigheden (zie het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder).

 

Met wie delen we gegevens met

1. We kunnen uw gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:

een. onze werknemers, agenten en / of professionele adviseurs – om uw verzoek te verwerken en om het visumaanvraagproces te vergemakkelijken;

in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

2. We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:

een. toegang tot uw account wordt beheerd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek is voor u.

b. wij slaan uw gegevens op beveiligde servers op.

3. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om elke vermoedelijke datalek aan te pakken. Als u vermoedt dat er sprake is van misbruik of verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens, kunt u ons dit onmiddellijk laten weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: [email protected]

4. Als u gedetailleerde informatie wilt van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, bezoekt u www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende bedrijven.

Dataretentie

5. Tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden uiteengezet of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.

6. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kan deze blijven bestaan ​​in back-up- of archiefmedia voor juridische, fiscale of wettelijke doeleinden.

Jou rechten

7. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

een. Recht op toegang – het recht om op elk gewenst moment (i) exemplaren van de informatie die wij over u hebben te verzoeken, of (ii) dat wij dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang geven tot de informatie die wij over u bijhouden, brengen we u hiervoor geen kosten in rekening, tenzij uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is. Waar we wettelijk zijn toegestaan ​​om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u de redenen daarvoor vertellen.

b. Recht om te corrigeren – het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

c. Recht om te wissen – het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verwijderen of verwijderen van onze systemen.

d. Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken – het recht om ons te “blokkeren” van het gebruik van uw gegevens of om de manier te beperken waarop we deze kunnen gebruiken.

e. Recht op gegevensoverdracht – het recht om te verzoeken dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.

f. Recht op bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens, inclusief waar wij het gebruiken voor onze legitieme belangen.

8. Om inlichtingen te vragen, een van uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (waar toestemming onze wettelijke basis is voor het verwerken van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: [email protected]

10. Het is belangrijk dat de gegevens die we over u bijhouden juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen gedurende de periode waarvoor we deze bewaren.Links to other websites

 1. This Website may, from time to time, provide links to other websites. We have no control over such websites and are not responsible for the content of these websites. This privacy policy does not extend to your use of such websites. You are advised to read the privacy policy or statement of other websites prior to using them.

Veranderingen in bedrijfseigendom en controle

Talley en Barrow BV kunnen van tijd tot tijd onze activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop en / of de overdracht van zeggenschap over geheel of een deel van Talley en Barrow BV inhouden. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, worden, waar dit relevant is voor een deel van ons bedrijf dat zo is overgedragen, samen met dat deel overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, volgens de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons werd geleverd.

2. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

3. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

 1. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. Talley and Barrow BV maakt gebruik van cookies om uw ervaring met het gebruik van de website te verbeteren en om ons dienstenaanbod te verbeteren. Talley en Barrow BV hebben deze cookies zorgvuldig uitgekozen en stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
 2. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en Europese cookiewetgeving.
 3. Voordat de website cookies op uw computer plaatst, wordt u een berichtbalk getoond waarin u uw toestemming vraagt om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u Talley en Barrow BV in staat om u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, als u dat wilt, toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren;
  bepaalde functies van de website werken echter mogelijk niet volledig of zoals bedoeld.
 4. Deze Website kan de volgende Cookies plaatsen:

 

Type of CookiePurpose
Analytische / prestatiecookiesZe stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website begeven wanneer zij het gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

1.      U kunt een lijst met cookies vinden die we gebruiken in het Cookies-schema.

2. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.

3. U kunt op elk moment ervoor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter mogelijk alle informatie verliezen waardoor u sneller en efficiënter toegang krijgt tot de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

4. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding raadpleegt die door de ontwikkelaar van uw internetbrowser wordt geboden als u twijfelt over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

5. Raadpleeg voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen, aboutcookies.org. U vindt ook informatie over het verwijderen van cookies van uw computer.

Algemeen

1. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.

2. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit vaststelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van enige bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid worden niet beïnvloed.

3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel beschouwd als een afstand van dat recht of rechtsmiddel.

4. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en de Weense rechtbank.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

 

Talley and Barrow BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals we dit van tijd tot tijd nodig achten of zoals wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de Website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen. U kunt contact opnemen met Talley en Barrow BV via e-mail op [email protected]

Mevrouw Mackie-Rutledge, gevestigd aan Klarestraat 21

6811 DP, Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Klarestraat 21

6811 DP, Arnhem

+442078594274 or +31645885288

 

 1. Mackie-Rutledge is de Functionaris Gegevensbescherming van Mevrouw Mackie-Rutledge Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mevrouw Mackie-Rutledge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mevrouw Mackie-Rutledge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Mevrouw Mackie-Rutledge analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mevrouw Mackie-Rutledge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mevrouw Mackie-Rutledge) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Mevrouw Mackie-Rutledge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden 2jaar

Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden            2 jaar

Adres                                          > Bewaartermijn > Reden 2 jaar

Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden  2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mevrouw Mackie-Rutledge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mevrouw Mackie-Rutledge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mevrouw Mackie-Rutledge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mevrouw Mackie-Rutledge zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Mevrouw Mackie-Rutledge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mevrouw Mackie-Rutledge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

01 June 2019

The particular Rich Mille is actually referred to as a great RM 003 AH Ti/242 special 07/10 gentleman's wrist watch using a guide blowing wind, skeletonised movement and richard mille replica see-through dial, glowing baton indicators, glowing going baton fingers, attached straight down glazed rear, case along with movements authorized , black band along with arrangement clasp.